:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

5 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนบ้านสมศรีตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในโรงเรียนบ้านสมศรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร