:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: ประชุม ปรึกษาหารือ การจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2565

6 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ นายรัตนชัย งามดี กำนัน ตำบลโคกก่อ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ การจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2565 ณ ห้องประชุมสภาชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ #กองการศึกษา


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร