:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

9 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหินใต้ หมู่ที่ 4


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร