:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ กม.ที่ 14 บ้านหนองหินหมู่ที่4

11 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

11-5-65 เวลา15:00

งานป้องกันฯ+งานนิติการ สป.+กองช่าง อบต.โคกก่อร่วมกับทางหลวงชนบทลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ กม.ที่ 14 บ้านหนองหินหมู่ที่4 ตำบลโคกก่อร


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร