:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในโอกาสอันเป็นมิ่งขวัญมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม นี้ นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ เป็นประธานกล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร