:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง

8 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_105_2022_9_24_33065.pdf