:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

3 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

3/พ.ค/ 2565 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ได้ออกตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้างโรงเรียนบ้านสมศรี ม.16


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร