:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ บูรณาการร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ณ หนองน้ำสาธารณะบ้านหนองค่ายน้อย บ้านหนองค่าย

18 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร