:
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-029660

ชื่อ: นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนาม MOU

23 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่  22  มีนาคม  2565  นายประศาสตร์  ธุระนิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ พร้อมด้วย นางพิมพ์ชยา  เศรษฐ์สินธร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และนางภคพร  บริตตัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเยาวชนพิการในวัยเรียน และฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร