ลิงค์ต่างๆ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สำนักปลัด
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     โครงการสำคัญ 

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญ  

                           โครงการในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560

ค่าสิ่งก่อสร้าง
        
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปเมรุ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 100,000 บาท

         2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงอ่างโคกก่อ หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 100,000 บาท

         3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสายข้างดอนปู่ตา หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 100,000 บาท

         4
. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสายไปบ้านหัวช้าง  หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 100,000 บาท

         5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างดอนปู่ตา หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 100,000 บาท

         6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสูง-แยก มค.2010 หมู่ที่ 6  ตั้งไว้ 100,000 บาท

         7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนายธารณ ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 100,000 บาท

         8. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนองค่ายน้อย-ถนนลาดยาง อบจ.  หมู่ที่ 7 บ้านสมศรี ตั้งไว้ 100,000 บาท

         9. โครงการก่อสร้างถนนดินสายนา นายสอน-นา นายประสาท หมู่ที่ 16  ตั้งไว้ 100,000 บาท

        10
. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 12  ตั้งไว้  100,000 บาท

        11
. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 4  ตั้งไว้  100,000 บาท

        12. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 100,000 บาท

        13. โครงการลงหินคลุกถนนสายทางไปบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 100,000 บาท


                                                                                                           

 
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
ข้อมูลประชุมสภา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
จดหมายข่าว
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
โครงการอบรมฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.85.57.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,464

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.