หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     โครงการสำคัญ 

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญ  

โครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2555 ของส่วนการศึกษาฯ

มีโครงการและค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1.  ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ตั้งไว้  20,000  บาท
2.  ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน    ตั้งไว้  20,000  บาท
3.  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ    ตั้งไว้  100,000  บาท
4.  จัดการแข่งขันกีฬาตำบล    ตั้งไว้  50,000  บาท
5.  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ตั้งไว้  20,000  บาท

นอกจากนี้ยังมีสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอีก  ดังนี้

6.  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา    ตั้งไว้  100,000  บาท
7.  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   ตั้งไว้     บาท
8.  จัดซื้ออาหารเสริมนมให้นักเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  1,463,560  บาท 
9.  อุดหนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  ตั้งไว้  1,552,200  บาท
10. อุดหนุนชุมชนในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  ตั้งไว้  30,000  บาท
11. อุดหนุนวัดและสำนักสงฆ์  ตั้งไว้  20,000  บาท

งบลงทุน

1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกก่อ และ หัวช้าง  ตั้งไว้  70,000  บาท
2. โครงการกก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดิน  ตั้งไว้  100,000  บาท
3. โครงการกก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน  ตั้งไว้  100,000  บาท
4. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกก่อ  ตั้งไว้  100,000  บาท

 

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,089,819

หัวข้อหลัก
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.