ระบบสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

กลุ่มองค์กรภาคประชาชน
กลุ่มองค์กรภาคประชาชน  

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกก่อ

มีจำนวน  159  คน  แยกรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน อสม. ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ
1 โคกก่อ  11 นางจรรยา ไชยโสต  086-2238156 
2 โรงบ่ม  6  นางจันจิรา  ไชยสันต์  086-8543363
3 หนองหิน  11 นางจันทร์  จันทร  086-0416047
4 หนองหิน  12 นางอุมาพร  คงแสนคำ   089-5704912
5 ภูดิน  11 นางจำเนียร  สาสีทา  082-1221042
6 หนองแสง  10 นางหวัน แก้วโยธา  087-8600649
7 สมศรี  10 นางคำบุ เกตุพลทอง  089-2394746
8 หนองแวงน้อย  9 นางสาวองุ่น  ชูคันหอม  085-7561589
9 หนองโจด  11 นายประดิษฐ์  พารหาร    087-5008983 
10 หัวช้าง  11  นายทองเลื่อน  ปึกไธสง  089-9327030
11 ภูดิน  11 นายสวน ลาสิทธิ์   083-3386975 
12 โคกก่อ  11 น.ส.ยุพิน สาศิริ  086-2212389
13 หนองโจด  10 นางสายทอง วงศ์สอง  087-9904945
14 หนองสูง  10  นางบุษรา  ไชยสันต์  086-0207892
15 ตักสิลา  6 นายบุญตา ลำนาญใส  088-7362575
16 หนองค่าย  10 นายชรินทร์  ชินโคตร   
  รวม  159    

  ที่มา :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อ 2556

รวมลิงค์ต่างๆ
สายตรงผู้บริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
จดหมายข่าว
บริการออนไลน์
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.242.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,009,358

สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.