หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

กลุ่มองค์กรภาคประชาชน
กลุ่มองค์กรภาคประชาชน  

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกก่อ

มีจำนวน  159  คน  แยกรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน อสม. ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ
1 โคกก่อ  11 นางจรรยา ไชยโสต  086-2238156 
2 โรงบ่ม  6  นางจันจิรา  ไชยสันต์  086-8543363
3 หนองหิน  11 นางจันทร์  จันทร  086-0416047
4 หนองหิน  12 นางอุมาพร  คงแสนคำ   089-5704912
5 ภูดิน  11 นางจำเนียร  สาสีทา  082-1221042
6 หนองแสง  10 นางหวัน แก้วโยธา  087-8600649
7 สมศรี  10 นางคำบุ เกตุพลทอง  089-2394746
8 หนองแวงน้อย  9 นางสาวองุ่น  ชูคันหอม  085-7561589
9 หนองโจด  11 นายประดิษฐ์  พารหาร    087-5008983 
10 หัวช้าง  11  นายทองเลื่อน  ปึกไธสง  089-9327030
11 ภูดิน  11 นายสวน ลาสิทธิ์   083-3386975 
12 โคกก่อ  11 น.ส.ยุพิน สาศิริ  086-2212389
13 หนองโจด  10 นางสายทอง วงศ์สอง  087-9904945
14 หนองสูง  10  นางบุษรา  ไชยสันต์  086-0207892
15 ตักสิลา  6 นายบุญตา ลำนาญใส  088-7362575
16 หนองค่าย  10 นายชรินทร์  ชินโคตร   
  รวม  159    

  ที่มา :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อ 2556

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,089,858

หัวข้อหลัก
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.