หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข้อมูลสภา 

ข้อมูลสภา
ข้อมูลสภา  
ทำเนียบฝ่ายสภา


นายประดิษฐ์ พารหาร
ประธานสภา อบต.


นางสาวยุภาพร พงษ์อุดทา
รองประธานสภา อบต.


นางสาวสุวนิด ไชยโสต
เลขานุการสภา อบต.โคกก่อ


นางปราณี เย็นไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑


นางสาวสุวนิด ไชยโสต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นางหนูเรียน อินทรักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒


ตำแหน่งว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒


นายเรืองยศ พันต้น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
โทรศัพท์ : 081-7686797


นายสันติ อามาต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
โทรศัพท์ : 086-2324837


นางจิราภรณ์ อินทะสร้อย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔


นายบุญถม มวลมนตรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔


นางจำเนียร สาสีทา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕


นางสาวยุภาพร พงษ์อุดทา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕


นายณรงค์ โยธาภักดี
สมาชิก อบต. หมู่ที ๖


นายสัญญา นารีจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖


นายทองเหรียญ ไชยสันต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗


นายสุบิน คำแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗


นายสุเรน โยธาภักดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘


นางสาวองุ่น ชูคันหอม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘


นายประดิษฐ์ พารหาร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙


นายต่อต้าน อุทัยดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙


นายจงรัก แก้วศรีจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐


นายสมหมาย เสนาราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐


นางสาววาสนา นิลทราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑


นายบุญโฮม อุทัยมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑


นายหนูจีน ตะติยะรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒


นายธานี ศรีสงคราม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒


นายทองสอน นามมันสา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓


นายคำพันธ์ สุริยะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓


นายอภิศักดิ์ ไชยสันต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔


นายผดุง วันทนเงา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔


นายบุญถิ่น กาสังข์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕


ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕


นายฉลอง ปานโหน่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖


ตำแหน่งว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,089,836

หัวข้อหลัก
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.