ระบบสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
ทำเนียบสมาชิกฝ่ายสภา


นายประดิษฐ์ พารหาร
ประธานสภา อบต.


นางสาวยุภาพร พงษ์อุดทา
รองประธานสภา อบต.


นางสาวสุวนิด ไชยโสต
เลขานุการสภา อบต.โคกก่อ


นางปราณี เย็นไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑


นางสาวสุวนิด ไชยโสต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นางหนูเรียน อินทรักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒


ตำแหน่งว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒


นายเรืองยศ พันต้น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓


นายสันติ อามาต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓


นางจิราภรณ์ อินทะสร้อย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔


นายบุญถม มวลมนตรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔


นางจำเนียร สาสีทา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕


นางสาวยุภาพร พงษ์อุดทา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕


นายณรงค์ โยธาภักดี
สมาชิก อบต. หมู่ที ๖


นายสัญญา นารีจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖


นายทองเหรียญ ไชยสันต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗


นายสุบิน คำแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗


นายสุเรน โยธาภักดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘


นางสาวองุ่น ชูคันหอม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘


นายประดิษฐ์ พารหาร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙


นายต่อต้าน อุทัยดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙


นายจงรัก แก้วศรีจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐


นายสมหมาย เสนาราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐


นางสาววาสนา นิลทราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑


นายบุญโฮม อุทัยมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑


นายหนูจีน ตะติยะรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒


นายธานี ศรีสงคราม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒


นายทองสอน นามมันสา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓


นายคำพันธ์ สุริยะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓


นายอภิศักดิ์ ไชยสันต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔


นายผดุง วันทนเงา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔


นายบุญถิ่น กาสังข์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕


ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕


นายฉลอง ปานโหน่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖


ตำแหน่งว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖
รวมลิงค์ต่างๆ
สายตรงผู้บริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
จดหมายข่าว
บริการออนไลน์
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.242.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,009,341

สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.