ระบบสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     บุคลากร 

บุคลากร
บุคลากร  
บุคลากรส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิมพ์ชยา เศรษฐ์สินธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวปฏิมา พลพิมพ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ตำแหน่งว่าง
ครู


ตำแหน่งว่าง
ครู


นางสุรินทร์ มะโนวัน
ครู


นางดวงกมล สุริยะ
ครู


นางสาวอมร ไชยสันต์
ครู


นางสาวพรสวรรค์ จันทร
ครู


นางพูนผล แก้วโยธา
ครู


นางสาวอมรรัตน์ จะโนรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


นางสาวรจนา นารีจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


นางสาวสโรชา โยธาภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางชนิดาภา สีดาพล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


ว่าง
ผู้ช่วยครู ผดด.


นางบุญสูง ผาสุกเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศรีนคร ศรีสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รวมลิงค์ต่างๆ
สายตรงผู้บริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
จดหมายข่าว
บริการออนไลน์
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.242.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,009,356

สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.