ลิงค์ต่างๆ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สำนักปลัด
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสุรินทร์ มะโนวัน
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1


นางสาวเสาวลักษณ์ ตติยรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โคกก่อ


นายดนัย ช้อนทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพูนผล แก้วโยธา
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1


นางอมร ไชยสันต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองแสง


นางคำจร สนิทลุน
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1


นางดวงกมล สุริยะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองโจด


นางสงบ ถนนใหญ่
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1


นางสาวพรสวรรค์ จันทร
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1


นางบุญสูง ผาสุขเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านภูดิน


นางสาวอมรรัตน์ จะโนรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านสมศรี


นางสาวสโรชา โยธาภักดี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสมศรี


นางขวัญใจ สุภารี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรจนา นารีจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านหัวช้าง
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
ข้อมูลประชุมสภา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
จดหมายข่าว
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
โครงการอบรมฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.85.57.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,509

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.