ระบบสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 รูปภาพ
     logo อบต. ขาว-ดำดาวน์โหลด
     logo อบต. สีดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มอื่น ๆ
     ใบแนบเบิกค่าเดินทางไปราชการดาวน์โหลด
     ค่าเดินทางไปราชการดาวน์โหลด
     ค่ารักษาพยาบาลดาวน์โหลด
     แบบคำร้องเรื่องราวร้องทุกข์ดาวน์โหลด
 แนะนำโปรแกรมดี ๆ
     ใหม่โปรแกรมแต่งภาพสวยง่าย ๆ ด้วย PhotoScape 3.5ดาวน์โหลด
     Format Factory โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอดาวน์โหลด
     do PDF โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสารให้เป็น pdf fileดาวน์โหลด
 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ
     ประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง ปี 2553ดาวน์โหลด
     กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด ปี 51ดาวน์โหลด
     แก้ไขปรับปรุงระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน อปท. พ.ศ.2535ดาวน์โหลด
รวมลิงค์ต่างๆ
สายตรงผู้บริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
กิจการสภาฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
จดหมายข่าว
บริการออนไลน์
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,010,048

สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.