ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินงาน
การให้บริหาร
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลในตำบล
ลิงค์ต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
ตรวจสอบภายใน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
งานสวัสดิการสังคม
กองการเกษตร
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม /2563 ณ ศาลาวัดบ้านหนองโพด
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ มีความประสงค์จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ โดยกิจกรรมภายในงานเป็นพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
ออกพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้านสาธารณภัย ของผู้ประสบภัย(วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลโคกก่อ ม.7,ม.11 และ ม.13
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 7 วันอันตราย (สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด)
กิจกรรมตู้ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน
รายงานผลโครงการฝึกอบรม รู้ทันพิษร้าย ภัยร้าย จากยาเสพติด ตำบลโคกก่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองโจด
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในด่านความมั่นคง/ด่านการคัดกรองโรคโควิด (Covid-19) ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
22  เมษายน  2563  กลุ่ม อสม. อปพร. ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิท 2019 เชิงรุก หมู่ที่ 1-16 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันโควิด-19

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
ร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เจตจำนงสุจริต
การประเมินความเสี่ยงฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการความโปร่งใสฯ
งานสภาฯ
แบบฟอร์มการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 1920 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
หัวข้อหลัก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.โคกก่อ ควรแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ปัญหาด้านสาธารณภัย
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
ปัญหายาเสพติด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,069,845

แบบสอบถาม
   การเดินทาง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-029660   Fax : -
Email : Kokkor9@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.